แบรนด์: Tornos
รุ่น: MS7
ปี: 1990
หมายเลขซีเรียล: 4955002
แบรนด์: Tornos
รุ่น: MS7
ปี: 1990
หมายเลขซีเรียล: 4955002

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- maxi bar diameter: 10 [mm]
- number of turning tools: 5
- standard headstock stroke: 60 [mm]
- spindle speed: 12 000 [rpm]
- three-phase electric supply : 220 [V]
- dimensions: 1 440 x 900 [mm]
- weight: 700 [kg]
อุปกรณ์

- simple stop spindle
- centralized lubrification
- combined 3 spindle 13-Y
- Tornos Barboy bar feeder