แบรนด์: Escomatic
รุ่น: D2-PMF
ปี: 1991
หมายเลขซีเรียล: 4350
แบรนด์: Escomatic
รุ่น: D2-PMF
ปี: 1991
หมายเลขซีเรียล: 4350

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- Capacity : diam. 5 [mm]
- Standard length : 15 [mm]
- Chisel holder rotary head : 6 000 [rpm]
- Main motor power : 0,75 [kW]
- Floor space : 1560 x 2000 [mm]
- Weight : 800 [kg]
อุปกรณ์

- Tool holder chuck
- Unrolling device
- Cooling tank with pump
- Oil retention tray