แบรนด์: Wickman
รุ่น: 1'-6
ปี: 1985
หมายเลขซีเรียล: 20118
แบรนด์: Wickman
รุ่น: 1'-6
ปี: 1985
หมายเลขซีเรียล: 20118

คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- maxi bar diameter : 25.4 [mm]
- maxi feed length : 127 [mm]
- maxi turning length : 63.5 [mm]
- number of spindles : 6
- number of cross slides : 6
- number of spindle speeds : 24
- spindle speed: 247-3030 [rpm]
- independent feeds normal strokes : 63.5 [mm]
- dimensions : 6047 x 1257 [mm]
- weight : 6313 [kg]
อุปกรณ์

- sub-spindle
- foot and drum
- bar feeder IEMCA PRA40/41F
- 4 fixed drilling devices
- High pressure pump
- CNC cross slide RTECH position 4:
2 axis
CNC RSAI