คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- maxi bar diameter : 45 [mm]
- number of spindles : 6
- number of cross slides : 6
- number of spindle speeds : 26
- spindle speed: 132-1667 [rpm]
- dimensions : 6454 x 1457 [mm]
- weight : 8077 [kg]
อุปกรณ์

- sub-spindle
- foot and drum
- bar feeder IEMCA PRA100/42F
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว