แบรนด์: Tornos
รุ่น: SAS16.6
ปี: 1997
หมายเลขซีเรียล: 61007
แบรนด์: Tornos
รุ่น: SAS16.6
ปี: 1997
หมายเลขซีเรียล: 61007

คุณลักษณะ & อุปกรณ์