แบรนด์: Tornos
รุ่น: AS 14
ปี: 1965
หมายเลขซีเรียล: 1419
แบรนด์: Tornos
รุ่น: AS 14
ปี: 1965
หมายเลขซีเรียล: 1419

คุณลักษณะ & อุปกรณ์