คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

- maxi diameter: 26 [mm]
- feeding maxi length: 125 [mm]
- spindle speed: 366 – 5020 [rpm]
- number of spindles: 6
- central block stroke with cone: 85 [mm]
with hydraulic: 200 [mm]
- cross stroke with cone: 36 [mm]
with hydraulic: 56 [mm]
- dimensions: 5 728 x 1 080 x 1 816 [mm]
- weight: 5 200 [kg]
อุปกรณ์

- 5 drilling units
- all the tool holders
- foot and drum
- lubricating tank
- 1 fixed driller D26
- 1 rotary driller
- various cogs
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คำอธิบาย

เครื่องมือจักรกลวางขายแล้ว