คุณลักษณะ & อุปกรณ์

คุณลักษณะ

Washing by sprinkling

- Basket possible without adaptation
* max. basket dimensions (L x H), 640 x 460 [mm]
ดาวน์โหลดข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค